[Doko.VN] tính tất yếu khách quan vai trò quản lý kinh tế …

0
4tính tất yếu khách quan vai trò quản lý kinh tế vi mô của Nhà nước trong nền kinh tế

Link:

a-/ lời nói đầu sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, đất nước ta đã vượt qua mét giai đoạn thử thách gay go. trong những hoàn cảnh hết sức phức tạp, khó khăn, nhân dân ta không những đứng vững mà còn vươn lên, đạt những thắng lợi nổi bật trên nhiều mặt. để có được những kết quả đó không thể không kể đến vai trò kinh tế hết sức quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam. thực tế đã chứng minh điều khẳng định trên là hoàn toàn đúng đắn. nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, tình trạng đình đốn trong sản xuất, rối ren trong lưu thông được khắc phục. kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định, nhịp độ tăng tổng sản phẩm trong nước (gdp) bình quân hàng năm thời kỳ…

Fan Page:

Nguồn: https://campaignforcivilrights.org/

Xem thêm bài viết khác: https://campaignforcivilrights.org/tai-chinh/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here