Từ 1/2/2020 cấm công ty tài chính (FE) gọi điện đòi nợ người thân khách hàng – Luật sư Quân

43
4



#fedoino #vaytieudung #luatsuquan
Thông tư 18/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi các quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính tại Thông tư 43/2016.
7. Điểm đ khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“đ) Biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phù hợp với đặc thù của khách hàng, quy định của pháp luật và không bao gồm biện pháp đe dọa đối với khách hàng, trong đó số lần nhắc nợ tối đa 05 (năm) lần/01 (một) ngày, hình thức nhắc nợ, thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho vay tiêu dùng nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 (bảy) giờ đến 21 (hai mươi mốt) giờ; không nhắc nợ, đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật;”.
Điều 10a. Trách nhiệm của công ty tài chính

1. Tuân thủ các quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, điểm giới thiệu dịch vụ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tài chính các nội dung sau đây:

a) Khung lãi suất cho vay tiêu dùng, các loại phí, phương pháp tính lãi;

b) Các hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, khiếu nại của khách hàng, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

3. Đăng tải thông tin liên hệ của công ty tài chính, danh sách (tên, địa chỉ) điểm giới thiệu dịch vụ, những điều cần biết về cho vay tiêu dùng (trong đó tối thiểu có nội dung quyền và nghĩa vụ cơ bản của khách hàng vay tiêu dùng theo quy định của pháp luật), các câu hỏi thường gặp trong cho vay tiêu dùng trên trang thông tin điện tử của công ty tài chính.

4. Quy định cụ thể trách nhiệm của người quản lý, phụ trách điểm giới thiệu dịch vụ trong việc báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi có điểm giới thiệu dịch vụ.

5. Áp dụng các hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, khiếu nại của khách hàng, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo xác thực thông tin khiếu nại mà khách hàng, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp cho công ty tài chính, trong đó tối thiểu có hai hình thức sau đây:

a) Hình thức trực tiếp thông qua các cá nhân, bộ phận chuyên trách tại trụ sở chính, chi nhánh, điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính;

b) Hình thức gián tiếp thông qua văn bản, các phương tiện điện tử, tổng đài điện thoại (có ghi âm, tối thiểu hoạt động trong khoảng thời gian từ 7 (bảy) giờ đến 21 (hai mươi mốt) giờ) và các hình thức gián tiếp khác phù hợp quy định của pháp luật.

6. Giải quyết và trả lời khiếu nại của khách hàng, tổ chức, cá nhân liên quan trong thời hạn 48 (bốn mươi tám) giờ (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) kể từ khi tiếp nhận khiếu nại về số tiền cho vay, lãi suất, biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ quy định tại hợp đồng cho vay tiêu dùng; về đòi tiền cá nhân, tổ chức không có nghĩa vụ trả nợ, thông tin sai về nghĩa vụ nợ tại Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam và trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại về nội dung khác.

7. Thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng quy trình tuyển dụng, đánh giá nhân viên, hạn chế rủi ro đạo đức; tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng, chất lượng dịch vụ tư vấn khách hàng, ý thức tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ, đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên.

8. Thực hiện giám sát, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên việc tuân thủ quy định của pháp luật, quy trình, quy định nội bộ về hoạt động cho vay tiêu dùng đối với cá nhân, bộ phận, đơn vị có liên quan tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy trình, quy định nội bộ. Phát hiện kịp thời các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay tiêu dùng, thông báo, cảnh báo trong hệ thống của công ty tài chính để có biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro, các hành vi vi phạm pháp luật.

9. Xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, quy trình, quy định nội bộ trong hoạt động cho vay tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng; công bố công khai trong nội bộ việc xử lý các vi phạm này.

10. Trường hợp công ty tài chính bán nợ cho bên thứ ba được phép mua nợ theo quy định của pháp luật, trong hợp đồng mua bán nợ phải có cam kết của bên thứ ba về việc thực hiện các quy định đã thỏa thuận với khách hàng tại hợp đồng cho vay tiêu dùng (trong đó bao gồm cả các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ) phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

Nguồn: https://campaignforcivilrights.org/

Xem thêm bài viết khác: https://campaignforcivilrights.org/tai-chinh/

43 COMMENTS

 1. A nói hay quá nhiều người cần lời khuyên của a để họ hiểu thêm về pháp luật với bọn khốn này ❤

 2. Vợ mình có vay bên Fe…dich bệnh rồi nợ nần mat kha nang chi trả… Giờ nhân viên xuống đa trình bày nó vẫn không chiu…giờ mình phải làm sao…luật sư giúp dùm

 3. Muon 22 triệu lấy được có 20 triệu đóng tháng 1600 ma nay gần 3 năm mà chưa hết a ơi. Mong a cho em biết phải làm thế nao

 4. No nt ham dọa sử gia đình cha me a em con cái rồi sao a em van con để bằng chứng nè a số dt no diện là cty Hưng Thịnh đó a… Số dt van điện lại được ma trong Khi em đóng đủ ko thiếu tháng nào mà nó nói em cin một tháng chưa đóng. Giờ giấy em đóng nó phai chữ hết rồi. Sao có bằng chứng được a.. E đóng trễ 7 ngày thì nó phạt them 100 ngan nữa a. Mong a cho em biết phải làm thế nào

 5. Luật sư ơi đây không phải là cho vay mà là bắt người ta Vay bằng được sau đó tìm cách tao túng từng khoảng ạ, nó gọi một ngày thậm chí cả trăm lần chửi rủa hù doạ cố tình bắt người ta trả nợ vào ngày lễ dù chưa đến hạn, trả đúng ngày hẹn hôm sau nó vẫn cố tình khủng bố tinh thần là trả trễ nó quả công ty ma cà rồng được pháp luật bảo vệ để hút máu của những trẻ em suy dính dưỡng của những người có hoàn cảnh khó khăn. Ạ công ty ma cà rồng này không nên tồn tại ở Việt nam ạ

 6. Những lúc mình khó khăn.minh cũng cảm ơn thằng fe.nhưbg lúc minh khó khăn tý chậm vài ngày nó đt cho người thân suốt.nói thi mất dạy.tổ cha bọn chó fe

 7. ĐIỀU MÌNH MUỐN ĐẶT RA NÊU HỌ LÀM ĂN BẤT CHÍNH NHƯ VỴ SAO NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VÂN CÒN CHO HỌ TỒN TAI LA SAO
  ?????????

 8. Luật sư ơi e quay 50tr mà đóng 8 tháng rồi tháng dịch e đóng chễ mới 15ngày mà đe dọ nt đăng hình đánh đập h e phải như thế nào

 9. Nhà nước dẹp mẹ hết cho rồi .lúc vây thì nó nói đủ điều đóng trê thì nó nặng nhẹ .gọi người thân phiền phức quá rồi xã hội đen khủng bố có người nhảy cầu. Nhảy lầu. Nhà nước dẹp mẹ hết cho rồi

 10. Bạn biết không,,, rất rất nhiều người, khi vay Fe tụi nó bắt người ta phải mua bảo hiểm, hỏi nhân viên của Fe tụi nó trả lời, nếu không đủ trả cho Fe thì bên bảo hiểm trả cho Fe, vậy mà lũ nhân viên gọi điện quấy rối hâm Doạ

 11. Nv tư vấn lãi suất ưu đãi là 1. Đến 1.8 mà rút cục giờ vay mới biết là 4.9 đến 5. %

 12. Con tôi nợ nô ma bây giờ nó cử nhân viên đến đôi nợ tôi va đe doạ tinh mang gia đình tôi vậy bây giờ tôi phải làm thế nào

 13. Mình trễ hạn 9 ngày nó gọi đt hoài mình kg nghe máy, nó gọi người thân của mình mình nói kg nghe máy vì nhân viên fe nói chuyện rất mất day,nó nt mình nhắn lại là theo thông tư 18 kg dc làm phiền người thân nó nói mình mạnh miệng đã thế mai nó cho công an xã làm việc ,mình nói lên bộ công an ấy ra công an xã làm gì nó im.Mình nói thật là mình bị vỡ nợ chứ mình kg muốn xù nợ mà thái độ của fe bố láo mất day.

 14. Mình không vay nhưng liên tục bị gọi điện nhắn tin đòi món nợ của người khác tôi phải làm gì để kiện phía Fe

 15. Cho mình hỏi mình bị nợ xấu rồi có làm được tải khoải ngân hàng không hay làm được thẻ chuyển tiền nhận tiền hay không a ai biết nói cho mình biết với ạ

 16. Nó đôi nợ ma côn hăm he người nhà côn nợ và lắm phiên được kiểu mà cong an không vào. Cuộc nên bọn nầy nó y như xã hội đen của hãy phòng

 17. Nó đã nt đe dọa tôi khuyên các bác không trả một đồng nào cả . Xem nó làm gì , bọn này rất mất dậy . Tôi vay 30 tr góp đuoc 8 kỳ rồi . Đm giờ bùng luôn

 18. Luật sư nói thì nói cho có thôi chứ bọn FE nó có coi pháp luật ra gì đâu nhắn tin hăm dọa đủ thứ công khai chứ tụi nó có sợ ai đâu. Nếu pháp luật nghiêm minh thì tui nó không bao giờ dám. Nhân viên gì mà xăm trổ đầy người. Chứng tỏ tụi nó là xã hội đen chứ không có công ty tài chính gì hết

 19. Anh làm nhân viên của Fe phải không cho ,cho tôi hỏi vấn đề anh nếu trên, nhân viên van còn làm phiền người thân và bạn bè của con nợ trường hợp đó theo anh phải làm sao

 20. Anh cho em hỏi, Fe vẫn còn làm phiền người thân của người thiếu nợ còn đe dọ đủ điều nữa, theo như anh nói mà,vẫn còn tại lý do gì

 21. Nó vẫn gọi cho người vợ, làm phiền trong khi đó người vợ không có mượn ,mà nó còn đe dọa nữa theo anh xứ lý như Sao

 22. Như bọn nầy nó mất day bằng nó coi luật pháp không ra gì hết bằng nó còn hăng hu gia đinh nhách hăng nói chung thẳng avbanh thông vương va Fe bọn nó mắt day vông y như nhau bọn nó lắm một lũ lửa đảo đủ kiểu và nó chuyên hút mua người dân nghèo va ích học bọn nó khốn nạn và vô đạo đức chỉ lửa đảo

 23. Fe tư vấn sai lâm người ta bị nợ. còn khủng bố tin thần của người vay. Nhân viên FE Cũng dã man lắm

 24. nói thật. Fe nó gọi điện thoại từ sáng sớm cho tới tối. hết ngày này tới ngày khác. làm phiền người ta. hỏi FE nè nếu mà ngây nào cũng phải nghe điện thoại. làm gì có thời gian để làm việc mà kiếm tiền để trả nợ? nói chung lỗi nhất là từ FE mà ra.

 25. A ơi nhờ a tv giúp e với huhu, e có trót lỡ dại vay bên fe 60tr trong thẻ tín dụng để làm ăn, mỗi tháng đóng 2500tr, e đóng 1 năm rồi, vậy mà giờ còn 49tr, tháng 4 dịch bệnh nó gia hạn cho e, vì dịch bệnh ko đi làm được. Giờ thì nó nt đóng tháng 5, 3500tr hỏi coi có tức ko, thà đóng 2500tr như mỗi tháng e vẫn chịu, giờ bắt đóng số tiền cao như vậy e lấy đâu ra, huhu giờ e ko còn Con đường nào khác nữa rồi, a cứu e với cảm ơn a nhiều ạ..vì lần đầu tiên e vay ko tìm hiểu rõ, vì lúc đầu nó gọi cho em vay lãi suất thấp, Ai ngờ đến khi tt thì lãi quá cao 😭😭😭

 26. Mọi người ơi. Em đang vay bên FE trong dịch bệnh em đóng trể 4 tháng, mà em kêu họ gia hạn cho em mà họ hong chịu cứ điện thoại hết gần cả xóm của em rồi ạ. Họ đòi nhờ chính quyền, em không biết giải quyết sao ạ.

 27. A cho e hỏi e có vay fe và đóng rất đúng ngày nhưng khi dịch bùng phát cty bx e cho nghĩ dài hạn, một số thì bị cắt giảm biên chế. Giờ hai vc chỉ còn đầu lương của e, giờ ko đủ sống e xin khắc một hay hai tháng gì đó để ổn định. Rồi e sẽ đóng lại, đóng nào hết hợp đồng thì được ko, nếu như đến hết hợp đồng mà e còn thiếu bn e sẽ trả luôn. Nói vậy có được ko a, e là có thiện chí để trả nợ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here